Czy niska samoocena wywołuje mobbing?

Nie. Nie zanotowano żadnych istotnych korelacji między byciem obiektem negatywnych działań w miejscu pracy a poziomem samooceny (Einarsen, i in., 1994; Hoel, 1999; w polskiej adaptacji M. Warszewskiej-Makuch, 2006).