Jak często występuje mobbing?

Na terenie Unii Europejskiej średnio, co dziesiąty pracownik staje się ofiarą tego rodzaju przemocy (Ewa Łupińska-Toruń, 2010). W Polsce wyniki są podobne (najgorsze wyniki otrzymano w sektorze szkolnictwa).

Przykładem mogą być poniższe trzy wyniki badań przeprowadzonych w kraju:
1) Wśród 97 uczestników badania (68 kobiet i 28 mężczyzn) w wieku od 19 do 49 lat, 14 osób czuło, że wobec nich mobbing stosowany jest w stopniu średnim lub silnym. To aż 14 % osób, czyli co siódmy badany. (Einarsen, i in., 1994; Hoel, 1999; w polskiej adaptacji M. Warszewskiej-Makuch, 2006)
2) Inne badanie przeprowadzono na 280 osobach (257 kobiet i 23 mężczyzn z grupy studentów niestacjonarnych) w wieku od 22 do 48 lat. 23 osoby czuły, że wobec nich mobbing jest stosowany w stopniu średnim lub silnym – jest to 8%, czyli co 12 osoba.
3) W 2002 roku przeprowadzono badania ankietowe, obejmujące pracowników sektora oświaty. Wzięło w nich udział 492 nauczycieli. Ponad 60% ankietowanych przyznało, iż było poddanych mobbingowi przez okres dłuższy niż pół roku!