Jaka jest skala osób mobbowanych, ale bojących się do tego przyznać?

Z polskich badań z 2008 roku wynika, że mobbing dotyka 24% pracowników. Respondenci byli pytani o ich subiektywne odczucie bycia nękanym w pracy – tylko 15% osób określiło się jako ofiary mobbingu. Uderzającym jest fakt, że znacznie mniej osób przyznało się do bycia ofiarą mobbingu, aniżeli wskazuje na to wynik testu (Durniat, 2008)! Wyniki powyższych badań wskazują, że Polacy niejako przywykli do mobbingu i uznają go za rutynowe zachowanie w organizacji pracy.