Jakie są konsekwencje występowania mobbingu dla firmy?

Wśród najważniejszych konsekwencji mobbingu dla pracodawcy lub firmy można wymienić:

a) Pracodawca wypłaca pensję osobom mobbowanym, których praca wskutek stosowania przemocy psychicznej jest mniej wydajna i często niespełniająca określonych wymogów.

b) Skutkiem pogorszenia zdrowia fizycznego i psychicznego pracownik częściej przebywa na zwolnieniu, a nawet zwalnia się z pracy. Wtedy pracodawca ponosi koszty zwiększonej fluktuacji kadr, szkoleń nowych pracowników oraz koszty leczenia.

c) Pracodawca, u którego doszło do mobbingu, musi liczyć się z jeszcze jedną ważną konsekwencją: utratą wizerunku „przyjaznego pracodawcy”. To może powodować nie tylko problemy z pozyskaniem pracowników, ale i kontrahentów.

d) Kiedy ofiara mobbingu wejdzie na drogę sądową, pojawiają się koszty procesowe i wypłaty rekompensaty dla poszkodowanych.