Co pomaga przeciwdziałać mobbingowi w firmie?

Skuteczny okazuje się styl zarządzania zorientowany bardziej na pracowników niż realizację zadań. Równie ważna dla uniknięcia mobbingu jest sprawność przepływu informacji i dobra komunikacja. Wskaźnikami są tu: bieżące i uczciwe sygnalizowanie ważnych spraw z życia organizacji, jednoznaczność, klarowność, rzeczowość i solidność wysyłanych komunikatów, bogactwo źródeł informacji, dbałość o komunikację wielostronną (Durniat, 2008).

Istotny jest też styl rozwiązywania konfliktów przez przełożonego. W grupie wolnej od mobbingu 74% odpowiedzi potwierdziło aktywną postawę przełożonych wobec konfliktów. Dla porównania, w grupie osób mobbowanych 39% badanych wskazało ignorowanie problemu przez przełożonego.