Do kogo najczęściej zwraca się ofiara mobbingu?

Osoba, która jest ofiarą mobbingu, często szuka pomocy wśród swojego najbliższego otoczenia. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzone w Niemczech (jak podaje S.M.Litzke, H.Schuh), gdzie w większości ofiary szukają wsparcia u najbliższych. Siłą rzeczy rodzina staje się więc częścią trwającego procesu mobbingowego. Wsparcie psychologa jest pomocne ponad połowie ofiar (57,3%). Przyjaciele i znajomi to druga grupa osób, u których ofiary szukają pomocy (59,4%), natomiast u lekarza domowego znajduje pomoc 41,4 % badanych. Wniosek dla firm jest następujący: osoby mobbowane w większym stopniu potrzebują wsparcia psychologicznego niż medycznego (Ewa Łupińska-Toroń).